Mi az a rekultiváció?

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Térségi Hulladéklerakó Rekultivációs Projekt


(KEOP-7.2.3.0-2008-0038)

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.


Mi a Rekultiváció?

Rekultiváció alatt, az elpusztult természeti környezet eredeti állapotának visszaállítását értjük. Ez a folyamat olyan technikai, biológiai, agronómiai eljárások összességével történik, mely következményeként a természeti, és emberi tevékenység károsító hatásai miatt terméketlenné vált földterületek alkalmassá válnak mezőgazdasági vagy más egyéb módon történő újrahasznosításra.

A különböző módon károsított területek rekultivációja a károsodás jellegétől, módjától függően változó, folyamata jellegében más, de egymásra épülő, kétszakaszú: technikai és biológiai megújítás.

A technikai rekultiváció következtében a terület alkalmassá válik a biológiai rekultiváció elvégzésére. Hosszú időre meghatározza a terület használatának lehetőségeit, a táj minőségét.

A biológiai rekultiváció a technikai rekultivációt követő olyan agronómiai műveletek sora, amelyek hatására a KEOPkárosodott terület talajbiológiai, talajkémiai, vízgazdálkodási tulajdonságai fokozatosan javulnak, alkalmassá válik rendeltetésszerű mezőgazdasági, erdészeti hasznosításra.

Rekultiváció egyik módozata a folyamatos rekultiváció.

Folyamatos rekultivációnak nevezzük a dombépítéses hulladéklerakóknál a körtöltések magasítását, melyek védelmében a hulladéklerakás történik.

A folyamatos rekultiváció célja nemcsak tájesztétikai jellegű, hanem megakadályozza a jól tömörített hulladéktestből a csurgalékvíz oldalirányú elfolyását, azaz az esetleges talajszennyezést, és segíti a hulladéklerakót lefedő, végleges rekultivációs rétegrend kialakulását.

A hulladéklerakó lezárásával, utógondozásával kapcsolatos követelmények és a felszín alatti víz védelme érdekében tett intézkedések.

A Környezet és Energia Operatív Programban (KEOP) megjelent, Települési szilárd – hulladéklerakókat érintő, térségi szintű rekultivációs program, ehhez a speciális „utógondozáshoz” ad anyagi támogatást, ezzel segítve az Önök települését is az élhetőbb, egészségesebb környezet kialakításában.

A társulás által harmadik alkalommal benyújtott pályázat eredményes lett, társulásunk megnyerte így lehetővé válik térségünkben lévő hulladéklerakók rekultivációja is.

A támogatási szerződést a Társulás 2009. március 4-én írta alá a Társulás vezetősége. A megszerzett támogatás a hiányzó rekultivációs tervek, vizsgálatok, geodézia bemérések elkészítéséhez, a megvalósíthatósági tanulmány, valamint a pénzügyi és gazdasági elemzés kidolgozásához, illetve a közbeszerzési és PR, kommunikációs feladatok ellátásra szükséges.

A támogatás teljes összege nettó 68.521.000 Ft, melyből az Önrész mértéke 10.278.150 Ft, melyet a településeknek a 2009 és 2010 évben szükséges megfizetniük.

rekultiváció_lábléc