Társulás tagjai

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulást azzal a céllal hozták létre , hogy a regionális-térségi hulladékkezelési problémákra tartós megoldást dolgozzon ki. A Társuláshoz csatlakozó önkormányzatok ennek érdekében a hazai és a nyugat-európai környezetvédelmi előírások és elvárások messzemenő szem előtt tartásával olyan hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását szorgalmazták, amely a továbbiakban koordinálni és működtetni képes a települési szilárdhulladék gyűjtésének, válogatásának, újrahasznosításának egész folyamatát. Az Európai Unió Kohéziós Alapjából elnyert támogatással, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hozzájárulásával, valamint a Társulás saját forrásainak felhasználásával a régió hulladékproblémáinak rendezése megvalósítható céllá vált. A Zöld Híd program keretében megvalósításra kerül a rendszer kiépítéséhez és a majdani működtetéshez szükséges eszközök beszerzése, a megfelelő technikai-technológiai környezet kialakítása, a meglévő illegális hulladéktárolók lehető legteljesebb körű felszámolása és ezek területének rekultivációja is.

A Társulás számára a fenti célokon túl kiemelt fontossággal bírnak a környezetvédelem és az emberi egészség általános védelme, továbbá az erdő- zöldfelület- és általában élővilág-védelmi feladatok is. A kitűzött célok megvalósítása érdekében hatékonyan közreműködik a köz- és településtisztaság megóvásában-javításában, a természeti kincsek, erőforrások feltárásában és védelmében. A Társulás folyamatosan figyelemmel kíséri a környezetvédelem általános helyzetének alakulását, tapasztalatait megismerteti tagságával, a helyi közvéleménnyel, az állami szervekkel. Rendszeresen vizsgálja a közigazgatási területén található többi hulladéktároló üzemelését, továbbá környezetvédelemmel és egészségmegóvással kapcsolatos felvilágosító-ismeretterjesztő előadásokat, tanfolyamokat szervez és támogat.

A Társulás tagjainak névsorát és elérhetőségét ide kattintva megtekintheti >>

Tovább a Zöld Híd Társulás térképéhez >>