Alapvető jogok biztosának jelentései, melyek a hulladékgazdálkodást érintik

A „Válság vesztesei – a paragrafusok fogságában” elnevezésű projektjében Szabó Máté alapjogi biztos hivatalból, a környezet és a lakosság szempontjait szem előtt tartva vizsgálta a hulladékszállítási közszolgáltatást. Megállapította például, hogy egészséges környezethez való alapjog sérelmét idézheti elő, ha bizonytalan a közszolgáltatás díjának megállapítása, és ha a szolgáltató nem tudja behajtani a díjtartozásokat. Az alapjogi biztos azt látja, hogy egyrészt a jogalkotó nem vizsgálta kellő időben a jogi szabályozás érvényesülésének gyakorlatát, másrészt nincs kidolgozva, hogy ki – az önkormányzat, vagy az állam – álljon helyt a behajthatatlan díjakért.

A jelentés olvasható az alábbi linken >>

A tíz ingatlanból álló veszprémi sorház sokáig közös konténerben gyűjtötte a hulladékot, miközben a tulajdonosok egyenként álltak szerződéses kapcsolatban a szolgáltatóval és külön-külön is kapták a szemétszállítás díjának számláját. Hatan úgy döntöttek, kiválnak ebből a konténer-közösségből és saját kukásedényt kérnek. A konténer használatán, vele a díján is azontúl a többi négy tulajdonosnak kellett osztoznia. Egyikük elpanaszolta az ombudsmannak, hogy egy közgyűlési rendelet a hat lakásosnál nagyobb társasházak esetében a konténeres hulladékgyűjtést írja elő, a közszolgáltató viszont szembement ezzel a rendelettel, amikor a korábbi gyakorlatával ellentétben mégis elfogadta az egyéni szemetes edények rendszeresítésének kérelmét.

A közszolgáltató ezt másként értelmezi. Álláspontja szerint a hat lakó kérése elfogadható, mivel a közgyűlési rendelet szerint sorház esetén lehetőség van arra, hogy hulladékgyűjtő edényt használjanak a lakók. Az ombudsman a közgyűlési rendeletben azt olvasta, hogy konténert társasház és nem természetes személy tulajdonos választhat. A közszolgáltató szerint viszont a sorház nem társasház, és nem is nem természetes személy tulajdonában álló ingatlan, hiszen a lakókat egyedi tulajdonosként kezeli, egyedi nyilvántartási lapot vezet róluk.

A jelentés olvasható az alábbi linken >