Bővül a Zöld Híd Régió Nkft. ellátási területe

FIGYELEM!
Több mint negyven településen hamarosan új közszolgáltató, a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. veszi át a hulladékok elszállítását, kezelését.

A Zöld Híd Program szolgáltatási területén található 108 település szinte mindegyikét érintő megállapodás született a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. és az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, a Zöld Híd Régió NKft. tulajdonosa között.
Több mint negyven településen két kisebb közszolgáltató (ÉNYMK Nonprofit Kft., Tiszta Vidékért Nonprofit Kft.), befejezi a hulladékgazdálkodási tevékenységét. A hulladékgazdálkodási szolgáltatás biztonsága és magas színvonala alapján az NHKV Zrt. A szolgáltatás biztonsága és magas színvonala érdekében az állami koordináló szervezet a Zöld Híd Régió NKft.-t kérte fel a hulladékszállítás és kezelés komplex feladatának átvételére. Lényeges információ, hogy miközben a szolgáltatás színvonala emelkedik, a hulladékszállítás díja egyelőre nem változik!

Az érintett települések önkormányzatait, polgármesteri hivatalait egyenként értesítettük az első gyűjtési napokról, az esetleges változásokról a gyűjtési napok vagy a szelektív gyűjtés tekintetében.

Kérjük, fokozottan figyeljen a háztartásától történő hulladékelszállítás rendjére!

A kommunális hulladékot kizárólag az Önkormányzat által díjmentesen biztosított hulladékgyűjtő edényben vagy az edény mellé elhelyezett, a Zöld Híd által biztosított, többlethulladékos zsákban tudjuk csak elszállítani. A zsákok nem ingyenesek és kezdetben az Önkormányzat osztja szét, később lesznek külön kijelölt zsákértékesítési helyek, ezekről a közeljövőben külön tájékoztatást nyújtunk és megnézheti itt, a honlapon is: www.zoldhid.hu/nkft

Figyelem! A nem megfelelő zsákokban kihelyezett hulladékokat nem szállítjuk el!

A szelektíven gyűjtött hulladékok esetében vagy az általunk biztosított, szelektíves zsákban vagy bármilyen átlátszó zsákban ki lehet helyezni a szelektív hulladékokat. A Zöld Híd begyűjtést végző munkatársai a kihelyezett gyűjtőzsákoknak megfelelő mennyiségű cserezsákot biztosítanak ingyenesen. Az első, szabályos szelektíves zsákokat az Önkormányzatnál lehet beszerezni.

Fontos még!
Kérjük, tisztán, kiöblítve és összetaposva helyezze el a hulladékokat a kukában és a zsákban is, hiszen csak a tiszta hulladékot lehet újrahasznosítani. A gyűjtőzsák lehetőleg ne legyen lyukas és legyen a szájánál összefogható, a gyűjtő edény (kuka) fedele pedig legyen lecsukható állapotban! A forró hamut semmiképpen ne öntsék az edényzetbe!

A hulladékgyűjtő edények maradnak a lakosoknál.

Minden esetben reggel 6 óráig helyezze ki hulladékait ingatlanja elé!

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az új hulladéktörvény értelmében a feladatellátás és a finanszírozás elvált egymástól. 2016. április elsejétől a hulladékgyűjtő közszolgáltatók feladatai közül kikerült a számlázás, a díjbeszedés, a követeléskezelés. Ezeket a feladatköröket az NHKV Zrt. azaz a hulladékgazdálkodást koordináló állami szervezet vette át, a számlák is tőlük érkeznek.

A Zöld Híd ügyfélszolgálatának elérhetőségei
email: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
telefon +36 40 201 026
posta: 2101 Gödöllő, Pf.:75 vagy 2661 Balassagyarmat, Pf.:101

Köszönjük megtisztelő figyelmét!