KÖZLEMÉNY!

Július hónaptól kezdve csak a más közszolgáltatók által beszállított hulladék után fizetett ártalmatlanítási díj képezi a bevételeinket, amely töredéke a működési költségeinknek.

A 2. negyedévi működési költségeinket az NHKV Zrt. szolgáltatási díj formájában utófinanszírozás keretében téríti meg. Ez a pénz előreláthatóan augusztus hónapban fog befolyni társaságunkhoz, ezért ennek terhére előleg kérelmet nyújtottunk be a júliusi költségeink finanszírozására. A kérelem elbírálás alatt van, a szükséges hiánypótlási eljárások lezajlottak.

Tekintettel arra, hogy a most kialakuló finanszírozási rendszer sok bizonytalanságot rejt magában, társaságunk nem tud felelősséget vállalni a tekintetben, hogy július hónaptól mekkora forrásból, milyen szolgáltatásokat tud majd ellátni. Ezért június 14-én kényszerűen felmondta a komplex közszolgáltatással érintett 45 település szerződését.

A hatályos jogszabályok alapján az érintett települések értesítették a katasztrófavédelmi hatóságot, amely megkezdte a hivatalos eljárást a közérdekű szolgáltató kijelölésére.

Felmondó levélben jeleztük, hogy amennyiben az NHKV Zrt. június hónapban át tudja utalni a működésünkhöz szükséges pénzügyi forrást, abban az esetben változatlan minőségben el fogjuk látni a lakosságot.
2016. július 1-től a közszolgáltatás minden esetben biztosított lesz a lakosság részére, vagy a katasztrófavédelem által kijelölt szolgáltató, vagy a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. által.

A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. humán és tárgyi kapacitása rendelkezésre áll a feladat ellátásához, csak a működési költségek fedezete hiányzik.

A bizonytalansággal okozott kellemetlenségért a lakosság megértését kérjük!