Ki mondja meg, mennyibe kerül a közszolgáltatás?

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egy hónapra eső díja a heti ürítések száma, a rendelkezésre bocsátott gyűjtőtartályok száma, az egyszeri ürítési díj és a hónapra eső hetek száma szorzataként jelenik meg.

Az árak meghatározása a 2012. évi CLXXXV. sorszámú, hulladékról szóló törvény alapján történik. Eszerint:

47/A. § (1)
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg és a Koordináló szerv szedi be.

91. § (1)
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét a 88. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell megállapítani. (2) A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.

2014-től a közszolgáltatási díjak megállapítása az Önkormányzatok Képviselő-testületétől miniszteri hatáskörbe kerül. A díjakra a közszolgáltatók ellenőrzését követően, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tesz javaslatot a miniszter felé. A hivatal kikéri az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. javaslatát is.

Kategória: