Nekem nincs hulladékom. Megtehetem, hogy nem fizetek hulladékszállítási és -kezelési közszolgáltatási díjat?

Kezdjük a kérdés első részével. A XXI. századi fogyasztói világban, itt Magyarországon is, szinte lehetetlen úgy élni, hogy mindennapi tevékenységünk révén hulladék ne keletkezzen. Szinte minden tevékenységünk (beleértve élettevékenységünket is) révén keletkezik folyékony, vagy szilárd települési hulladék. (alapvető élelmiszerek beszerzése, főzés, mosás, takarítás, újságok, szórólapok, kertészkedés, ruházkodás stb.)

A jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer még nem képes arra, hogy a nagyon változatos összetételű, térfogat és súlyarányú egyéni, családi hulladéktermelést képes legyen folyamatosan és pontosan nyomon követni. Léteznek tisztán súlymérésen alapuló rendszerek, de ezek sem teljesen igazságosak, mert más életszínvonalon élő családok között a hulladékok „minősége” térfogat és súly aránya között is különbség lehet. Mindezek miatt általános állampolgári kötelezettség a teljes köztisztasági, hulladék gazdálkodási rendszer fenntartásához történő hozzájárulás.

A közszolgáltatás ügyfél azonosítási, díjfelosztási rendszere az ingatlanokra, és az ingatlanhoz tartozó általában 80,110,120, 240, 1100 literes hulladéktároló edényekre alapul. A közszolgáltatás szüneteltetését (díjfizetés felfüggesztését) akkor lehet kérni, ha az érintett ingatlan legalább 30 napig lakatlan. Ilyen esetben a díjfizetés szüneteltetése az ingatlan használaton kívüli időszakáig jogszerűen kérhető. A hulladék begyűjtést végző szakszemélyzet és a Zöld Híd Régió Kft. közszolgáltatási rendszerében szolgálatot teljesítő hulladékgazdálkodási rendszer felügyelők a bejelentések gyakoriságát rendszeres időközönként a helyszínen ellenőrzik.

Kategória: