Számlázás

Tájékoztatjuk, hogy az új hulladéktörvény (2012. évi CLXXXV. törvény) értelmében a feladatellátás és a finanszírozás elvált egymástól. 2016. április elsejétől a hulladékgyűjtő közszolgáltatók feladatai közül kikerült a számlázás, a díjbeszedés, aköveteléskezelés, amely feladatköröket a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt., azaz a hulladékgazdálkodást koordináló állami szervezet vette át, a számlák is tőlük érkeznek. A számlakibocsátásokkal kapcsolatos panaszkezelést és ügyintézést a törvény azonban az egyes közszolgáltatóknál hagyta, mint kötelezően ellátandó feladatkört. A kiállított számlákon ezért látja a Zöld Híd BIGG Nkft. Ügyfélszolgálatának címeit és elérhetőségeit feltüntetve közvetlenül az NHKV Zrt. neve alatt.

A hulladékgazdálkodás finanszírozásának megszervezése 2016. április 01-től tehát állami feladat és felelősség. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Zrt. teljes körű központi, de utólagos negyedéves finanszírozást biztosít valamennyiközszolgáltató esetében. A negyedévente történő finanszírozáshoz a határidőre történő, korrekt és naprakész adatszolgáltatás kiemelt fontosságú, amihez hozzátartozik a lakossági adatszolgáltatás is, amiben kérjük az Önök támogató együttműködését.

Társaságunk megbízott munkatársai rendszeresen ellenőrzik, hogy az Ügyfelek jogszerűen veszik-e igénybe a szolgáltatást, valamint a megfelelő mennyiségű és űrmértékű edényzeteket használják-e.

Amennyiben további információkra kíváncsi a számlázással kapcsolatban, kérjük, keresse fel az NHKV Zrt. honlapját.

Kategória: