Újrahasznosítható hulladék

Az újrahasznosítható hulladék olyan, a közszolgáltató által meghatározott hulladék, amely továbbhasznosítható. Ilyen például:

 • Műanyag (pl.: pet palackok, mosószeres, öblítős flakonok, nejlonzacskók, fóliák, tejfölös, joghurtos poharak kiöblítve)
 • Papír (pl.: újság, karton, italos karton dobozok, gyümölcsleves, tejes Tetra pack dobozok)
 • Fém (pl.: sörös, üdítős, konzerves fémdobozok)
 • Üveg
 • Zöldhulladék

Az utóbbi évtized új szempontja, mely egyre nagyobb jelentőséggel bír, hogy a társadalmaknak, így az egyénnek is kiemelt kötelezettsége a természeti erőforrások védelme, a hulladékok hasznosításában való mindennapi aktív részvétel. Az anyagában történő hasznosítás révén csökken a véges természeti erőforrások, anyagok felhasználásának üteme.

A korszerű hulladékgazdálkodásban az a cél, hogy az újrahasznosítható hulladék aránya növekedjen a vegyes hulladékkal szemben. Az anyagában hasznosítható hulladékok aránya még alacsony: a számos szennyező, oda nem illő anyag eltávolítása után a lakosságnál keletkező hulladékoknak csak kb. 5-7%-át tudjuk értékesíteni és újrahasznosításra továbbadni. Hazánk európai uniós vállalása 2020-ra 50%!

Az újrahasznosítható hulladékokat gépi és kézi utóválogatást követően a Zöld Híd Régió Kft. értékesíti. Az így befolyt bevétel csökkenti, mérsékli az ellátási területünkön élő családok közszolgáltatási díjait.

A termékdíjat szintén mi fizetjük meg a kereskedelmi láncokban, üzletekben, elsősorban a csomagolási hulladékok után. Természetesen vannak olyan termékdíjak, melyeket egyéb termékek után fizetünk. Ilyenek a gépkocsi gumiabroncsok, akkumulátorok, hűtőgépek stb. A termékdíj csak az anyagában történő hasznosításra visszagyűjtött, szigorú elszámolási rend alapján ellenőrzött mennyiségű hulladék után jár.

Ha tehát értékes, újrahasznosítható hulladékot dob a hulladéktárolóba, duplán fizetünk érte! Nem tudjuk visszakapni a már kifizetett termékdíjat (ami a termék árába van beépítve), elveszítjük az anyag értékesítésének árbevételét, és emellett még a közszolgáltatási díjat is fizetnünk kell.

A szelektíven gyűjtött hulladék sorsa 

A lakossági, a közületi és az intézményi szelektív gyűjtésből származó hulladékot a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kerepesi Ökörtelek-völgyi Regionális Hulladékkezelő Központjának Válogatóműje fogadja. 

A szelektív hulladékot zárt csarnokban, gépi technológia segítségével és kézi erővel válogatjuk.

A környezetükre odafigyelő emberek által szelektíven gyűjtött papírt, fémet, műanyagot fedett betonozott térre öntik ki a teherautók. A tisztán begyűjtött papírt, esetenként műanyagot munkatársaink elkülönítik és bálázzák. A vegyesen begyűjtött szelektív hulladékot pedig ugyanerről a területről rakodják fel vagy öntik a szelektív zsákokból a feldolgozószalagra.

A két válogatószalag mellett dolgozók a kigyűjthető szelektív hulladékot típusonként (papír, műanyag, fém) leválogatva szeparálják.

Külön tárolóba kerülnek a tetra pakos dobozok, a PET-palackok, a HDPE típusú műanyagból készült nagyobb öblítős és mosószeres flakonok, az alumíniumdobozok, a műanyag- és alumíniumhulladékokon maradt papírok és fóliák. 

Az így leválogatott hasznosítható hulladékokat kollégáink fajtánként bálázzák, majd így szállítják ki a feldolgozóhoz.

A szelektív gyűjtőszigetek konténereiben elhelyezett üveg külön utat jár be: ez az anyag közvetlenül – válogatás nélkül – az újrafeldolgozó üzemekbe kerül. 

Évről évre egyre több szelektív hulladékot gyűjtünk be a lakosságtól, illetve a gazdálkodó szervezetektől, amelynek körülbelül 40%-a kerül hasznosítókhoz újrafeldolgozásra, ezzel is csökkentjük a lerakásra kerülő hulladék mennyiségét. 

ÁBRA: 
Szelektívhulladék-begyűjtés (tonna) 
Forrás: a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. adatbázisa

Ezúton is köszönjük Önöknek, hogy szelektív gyűjtésükkel óvják környezetünket! 

Néhány hasznos tanács, hogy még hatékonyabban csináljuk

 • A papírdobozokat nyomjuk össze laposra, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak, ezáltal minél több papírhulladék férjen a gyűjtőzsákba, illetve kukába! 
 • Az italosdobozokat, konzervdobozokat, joghurtos poharakat öblítsük ki! 
 • Higiéniai okokból nem szabad a szelektív gyűjtőkbe dobni az élelmiszer-maradványokat és egyéb szennyeződéseket (pl. olaj, zsír, háztartási vegyi anyag) tartalmazó hulladékokat, egyebek mellett margarinos dobozt, használt papír zsebkendőt, szalvétákat stb.!
 • Az üvegpalackokról távolítsuk el a kupakot! A műanyag palackok kupakjait érdemes külön gyűjteni, ezeket bárkitől felvásárolják a műanyag-hasznosító cégek. 
 • Nem szabad a gyűjtőedényekbe hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és videókazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya) helyezni, mert újrafeldolgozásuk jelenleg nem megoldott! (A hungarocellt csak a hulladékudvarokban, külön edényzetben gyűjtjük!) 
 • A csomagolásokon elhelyezett címkék nem nehezítik az újrafeldolgozást: mivel kollégáink elkülönítik, nem szükséges eltávolítani azokat!

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés >>>

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek >>>