A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjai

Mert a közszolgáltatás ellátása során felmerülő költségek sem arányosan csökkennek. A 109 település teljes köztisztasági feladatának költsége, figyelembe véve az adókat, járulékokat, munkabéreket, energia költségeket, már legalább 70%-ban állandó költségekből áll.

Kérem, gondoljanak bele, járműveink 2014-től legalább heti kettő alkalommal több mint 60.000 lakás előtt haladnak el és végeznek munkát. Nem tudjuk kihagyni az üres ingatlanokat, a negyed részig megtelt tárolókat sem.

A téli időszakban nem küldhetjük el a hulladékfeldolgozó gépeket kezelő vagy hulladékainkat kézzel válogató munkatársainkat, mert kb. 30%-kal kevesebb hulladék keletkezik, mint a tavaszi-nyári időszakban.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egy hónapra eső díja a heti ürítések száma, a rendelkezésre bocsátott gyűjtőtartályok száma, az egyszeri ürítési díj és a hónapra eső hetek száma szorzataként jelenik meg.

Az árak meghatározása a 2012. évi CLXXXV. sorszámú, hulladékról szóló törvény alapján történik. Eszerint:

47/A. § (1)
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg és a Koordináló szerv szedi be.

91. § (1)
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét a 88. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell megállapítani. (2) A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.

2014-től a közszolgáltatási díjak megállapítása az Önkormányzatok Képviselő-testületétől miniszteri hatáskörbe kerül. A díjakra a közszolgáltatók ellenőrzését követően, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tesz javaslatot a miniszter felé. A hivatal kikéri az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. javaslatát is.

Át kell gondolnunk és meg kell értenünk, hogy a hulladéktermelés mértéke nincs összefüggésben a hulladéktárolók űrméretével. Ha hirtelen minden család egészen kicsi kukát kapna, csak annyi történne, hogy a hulladék nem férne el a lakosságnál összességében rendelkezésre álló tárolómennyiségben. Ez fordítva is igaz: ha mindenki 240 literes tárolót kapna, ettől még nem élne másként, és hulladéka sem keletkezne több. A tárolóban több hely maradna. A hulladéktermelés mennyiségét elsősorban a környezetvédelmi beállítottságunk, anyagi helyzetünk, lakóhelyünk (pl. vannak-e nagy bevásárlóközpontok, vagy tudunk hagyományos piacra járni) határozza meg.

Ha a közszolgáltató „alulméretezi” a tározókat, és ezzel arányban felelőtlenül csökkenti a közszolgáltatási díjakat, az történik, hogy a lakosságnál rendelkezésre álló csökkenő hulladéktároló-kapacitásnak kényszerűen kezd növekedni a fajlagos költsége.

Egy másik szempont, hogy a Zöld Híd Régió Kft. közszolgáltatási területén munkatársaink gépi úton ürítik az Önök hulladéktárolóit. Ehhez szabványos, megfelelően erős, időtálló hulladéktárolók szükségesek, melyek legnagyobb számban és gazdaságosan a 80 literes űrtartalomtól állnak rendelkezésre.

Természetesen igaz az a megállapítás, hogy a szelektív hulladékgyűjtés révén a vegyes hulladékok tárolójába (kukába) kerülő hulladék mennyisége csökken. Viszont fontos tudni, hogy döntő többségében a közszolgáltatási díj fedezi a szelektív hulladékgyűjtési rendszerek fenntartását is. A szelektív hulladékgyűjtés bevételei még nem fedezik a keletkező kiadásokat.

Kezdjük a kérdés első részével. A XXI. századi fogyasztói világban, itt Magyarországon is, szinte lehetetlen úgy élni, hogy mindennapi tevékenységünk révén hulladék ne keletkezzen. Szinte minden tevékenységünk (beleértve élettevékenységünket is) révén keletkezik folyékony, vagy szilárd települési hulladék. (alapvető élelmiszerek beszerzése, főzés, mosás, takarítás, újságok, szórólapok, kertészkedés, ruházkodás stb.)

A jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer még nem képes arra, hogy a nagyon változatos összetételű, térfogat és súlyarányú egyéni, családi hulladéktermelést képes legyen folyamatosan és pontosan nyomon követni. Léteznek tisztán súlymérésen alapuló rendszerek, de ezek sem teljesen igazságosak, mert más életszínvonalon élő családok között a hulladékok „minősége” térfogat és súly aránya között is különbség lehet. Mindezek miatt általános állampolgári kötelezettség a teljes köztisztasági, hulladék gazdálkodási rendszer fenntartásához történő hozzájárulás.

A közszolgáltatás ügyfél azonosítási, díjfelosztási rendszere az ingatlanokra, és az ingatlanhoz tartozó általában 80,110,120, 240, 1100 literes hulladéktároló edényekre alapul. A közszolgáltatás szüneteltetését (díjfizetés felfüggesztését) akkor lehet kérni, ha az érintett ingatlan legalább 30 napig lakatlan. Ilyen esetben a díjfizetés szüneteltetése az ingatlan használaton kívüli időszakáig jogszerűen kérhető. A hulladék begyűjtést végző szakszemélyzet és a Zöld Híd Régió Kft. közszolgáltatási rendszerében szolgálatot teljesítő hulladékgazdálkodási rendszer felügyelők a bejelentések gyakoriságát rendszeres időközönként a helyszínen ellenőrzik.

Tájékoztatjuk, hogy az új hulladéktörvény (2012. évi CLXXXV. törvény) értelmében a feladatellátás és a finanszírozás elvált egymástól. 2016. április elsejétől a hulladékgyűjtő közszolgáltatók feladatai közül kikerült a számlázás, a díjbeszedés, aköveteléskezelés, amely feladatköröket a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt., azaz a hulladékgazdálkodást koordináló állami szervezet vette át, a számlák is tőlük érkeznek. A számlakibocsátásokkal kapcsolatos panaszkezelést és ügyintézést a törvény azonban az egyes közszolgáltatóknál hagyta, mint kötelezően ellátandó feladatkört. A kiállított számlákon ezért látja a Zöld Híd BIGG Nkft. Ügyfélszolgálatának címeit és elérhetőségeit feltüntetve közvetlenül az NHKV Zrt. neve alatt.

A hulladékgazdálkodás finanszírozásának megszervezése 2016. április 01-től tehát állami feladat és felelősség. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Zrt. teljes körű központi, de utólagos negyedéves finanszírozást biztosít valamennyiközszolgáltató esetében. A negyedévente történő finanszírozáshoz a határidőre történő, korrekt és naprakész adatszolgáltatás kiemelt fontosságú, amihez hozzátartozik a lakossági adatszolgáltatás is, amiben kérjük az Önök támogató együttműködését.

Társaságunk megbízott munkatársai rendszeresen ellenőrzik, hogy az Ügyfelek jogszerűen veszik-e igénybe a szolgáltatást, valamint a megfelelő mennyiségű és űrmértékű edényzeteket használják-e.

Amennyiben további információkra kíváncsi a számlázással kapcsolatban, kérjük, keresse fel az NHKV Zrt. honlapját.

A helyi önkormányzati rendelet szabályozása mellett, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény V. fejezet 21. pontjának 47. § (4) bekezdése kimondja: „Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 százalékát kell megállapítani.“

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a díjat akkor is köteles megtéríteni, ha nem veszi át a zsákokat, hiszen a közszolgáltató a gyűjtési napokon – április 1. és szeptember 30. közötti időszakra – biztosítja Önnek a közszolgáltatást.

  Természetes személy ingatlanhasználók   Nem természetes személy ingatlanhasználók
  Edényméret Ürítésenkénti ár   Edényméret Ürítésenkénti ár
Acsa 60 liter 341 Ft + áfa   60 liter 341 Ft + áfa
  80 liter 363 Ft + áfa   80 liter 363 Ft + áfa
  120 liter 409 Ft + áfa   120 liter 409 Ft + áfa
  240 liter 953 Ft + áfa   240 liter 953 Ft + áfa
Alsópetény 60 liter 262 Ft + áfa   60 liter 291 Ft + áfa
  80 liter 305 Ft + áfa   80 liter 295 Ft + áfa
  110 liter 308 Ft + áfa   120 liter 373 Ft + áfa
  120 liter 336 Ft + áfa   240 liter 954 Ft + áfa
  240 liter 859 Ft + áfa   1100 liter 4375 Ft + áfa
Aszód 60 liter 182 Ft + áfa   60 liter 396 Ft + áfa
  80 liter 338 Ft + áfa   80 liter 396 Ft + áfa
  110 liter 403 Ft + áfa   110 liter 473 Ft + áfa
  120 liter 403 Ft + áfa   120 liter 473 Ft + áfa
  240 liter 727 Ft + áfa   140 liter 854 Ft + áfa
  1100 liter 3376 Ft + áfa   240 liter 1099 Ft + áfa
        1100 liter 3960 Ft + áfa
Balassagyarmat 50 liter 195 Ft + áfa   50 liter 237 Ft + áfa
  60 liter 234 Ft + áfa   60 liter 284 Ft + áfa
  80 liter 312 Ft + áfa   80 liter 378 Ft + áfa
  110 liter 429 Ft + áfa   110 liter 520 Ft + áfa
  120 liter 468 Ft + áfa   120 liter 567 Ft + áfa
  240 liter 963 Ft + áfa   240 liter 1135 Ft + áfa
  1100 liter 4291 Ft + áfa   1100 liter 5198 Ft + áfa
Bánk 60 liter 182 Ft + áfa   60 liter 214 Ft + áfa
  80 liter 338 Ft + áfa   80 liter 338 Ft + áfa
  110 liter 403 Ft + áfa   110 liter 473 Ft + áfa
  120 liter 403 Ft + áfa   120 liter 473 Ft + áfa
  240 liter 727 Ft + áfa   240 liter 854 Ft + áfa
        1100 liter 3960 Ft + áfa
Becske 60 liter 182 Ft + áfa   60 liter 236 Ft + áfa
  80 liter 338 Ft + áfa   80 liter 338 Ft + áfa
  110 liter 403 Ft + áfa   120 liter 473 Ft + áfa
  120 liter 403 Ft + áfa   240 liter 946 Ft + áfa
  240 liter 727 Ft + áfa      
Bercel 60 liter 263 Ft + áfa   60 liter 320 Ft + áfa
  80 liter 276 Ft + áfa   80 liter 336 Ft + áfa
  110 liter 349 Ft + áfa   110 liter 425 Ft + áfa
  120 liter 349 Ft + áfa   120 liter 425 Ft + áfa
  240 liter 869 Ft + áfa   240 liter 1058 Ft + áfa
  1100 liter 3376 Ft + áfa   1100 liter 4848 Ft + áfa
Berkenye 60 liter 85 Ft + áfa   60 liter 85 Ft + áfa
  80 liter 113 Ft + áfa   80 liter 113 Ft + áfa
  120 liter 170 Ft + áfa   120 liter 170 Ft + áfa
  240 liter 338 Ft + áfa   240 liter 338 Ft + áfa
Bernecebaráti 60 liter 186 Ft + áfa   60 liter 190 Ft + áfa
  80 liter 248 Ft + áfa   80 liter 281 Ft + áfa
  120 liter 372 Ft + áfa   120 liter 379 Ft + áfa
  240 liter 682 Ft + áfa   240 liter 802 Ft + áfa
  1100 liter 3376 Ft + áfa      
Borsosberény 60 liter 73 Ft + áfa   60 liter 73 Ft + áfa
  80 liter 97 Ft + áfa   80 liter 97 Ft + áfa
  120 liter 146 Ft + áfa   120 liter 146 Ft + áfa
  140 liter 170 Ft + áfa   140 liter 170 Ft + áfa
  240 liter 293 Ft + áfa   240 liter 293 Ft + áfa
Cserháthaláp 60 liter 208 Ft + áfa   60 liter 208 Ft + áfa
  80 liter 233 Ft + áfa   80 liter 233 Ft + áfa
  120 liter 285 Ft + áfa   120 liter 285 Ft + áfa
  240 liter 636 Ft + áfa   240 liter 636 Ft + áfa
Cserhátsurány 60 liter 208 Ft + áfa   60 liter 208 Ft + áfa
  80 liter 233 Ft + áfa   80 liter 233 Ft + áfa
  120 liter 285 Ft + áfa   120 liter 285 Ft + áfa
  240 liter 636 Ft + áfa   240 liter 636 Ft + áfa
Csesztve 60 liter 153 Ft + áfa   60 liter 641 Ft + áfa
  80 liter 153 Ft + áfa   80 liter 641 Ft + áfa
  110 liter 213 Ft + áfa   110 liter 641 Ft + áfa
  120 liter 273 Ft + áfa   120 liter 641 Ft + áfa
  140 liter 334 Ft + áfa   140 liter 641 Ft + áfa
  240 liter 394 Ft + áfa   240 liter 1426 Ft + áfa
Csitár 60 liter 144 Ft + áfa   60 liter 144 Ft + áfa
  80 liter 144 Ft + áfa   80 liter 144 Ft + áfa
  120 liter 216 Ft + áfa   120 liter 216 Ft + áfa
  240 liter 436 Ft + áfa   240 liter 436 Ft + áfa
Csomád 60 liter 253 Ft + áfa   60 liter 425 Ft + áfa
  80 liter 425 Ft + áfa   80 liter 494 Ft + áfa
  110 liter 506 Ft + áfa   110 liter 606 Ft + áfa
  120 liter 506 Ft + áfa   120 liter 606 Ft + áfa
  240 liter 1276 Ft + áfa   240 liter 1483 Ft + áfa
        1100 liter 6797 Ft + áfa
Csömör 60 liter 132 Ft + áfa   50 liter 132 Ft + áfa
  80 liter 175 Ft + áfa   60 liter 132 Ft + áfa
  110 liter 264 Ft + áfa   80 liter 175 Ft + áfa
  120 liter 264 Ft + áfa   110 liter 264 Ft + áfa
  240 liter 528 Ft + áfa   120 liter 264 Ft + áfa
        240 liter 528 Ft + áfa
        1100 liter 2933 Ft + áfa
Csörög 60 liter 57 Ft + áfa   60 liter 187 Ft + áfa
  80 liter 76 Ft + áfa   80 liter 250 Ft + áfa
  120 liter 113 Ft + áfa   120 liter 375 Ft + áfa
  240 liter 227 Ft + áfa   240 liter 750 Ft + áfa
        1100 liter 3432 Ft + áfa
Csővár 60 liter 107 Ft + áfa   60 liter 107 Ft + áfa
  80 liter 181 Ft + áfa   80 liter 181 Ft + áfa
  120 liter 254 Ft + áfa   120 liter 254 Ft + áfa
  170 liter 319 Ft + áfa   240 liter 386 Ft + áfa
  240 liter 386 Ft + áfa      
Dány 60 liter 185 Ft + áfa   60 liter 210 Ft + áfa
  80 liter 247 Ft + áfa   80 liter 281 Ft + áfa
  110 liter 339 Ft + áfa   110 liter 387 Ft + áfa
  120 liter 370 Ft + áfa   120 liter 422 Ft + áfa
  240 liter 740 Ft + áfa   240 liter 843 Ft + áfa
        1100 liter 3865 Ft + áfa
Debercsény 60 liter 208 Ft + áfa   60 liter 208 Ft + áfa
  80 liter 233 Ft + áfa   80 liter 233 Ft + áfa
  120 liter 285 Ft + áfa   120 liter 285 Ft + áfa
  240 liter 636 Ft + áfa   240 liter 636 Ft + áfa
Dejtár 60 liter 172 Ft + áfa   60 liter 311 Ft + áfa
  80 liter 210 Ft + áfa   80 liter 392 Ft + áfa
  120 liter 279 Ft + áfa   120 liter 521 Ft + áfa
  240 liter 559 Ft + áfa   240 liter 1041 Ft + áfa
Diósjenő 50 liter 130 Ft + áfa   50 liter 130 Ft + áfa
  60 liter 130 Ft + áfa   60 liter 130 Ft + áfa
  80 liter 208 Ft + áfa   80 liter 208 Ft + áfa
  120 liter 313 Ft + áfa   120 liter 313 Ft + áfa
  140 liter 365 Ft + áfa   140 liter 365 Ft + áfa
  240 liter 624 Ft + áfa   240 liter 624 Ft + áfa
  1100 liter 2859 Ft + áfa   1100 liter 2859 Ft + áfa
Domony 60 liter 60 Ft + áfa   60 liter 67 Ft + áfa
  80 liter 80 Ft + áfa   80 liter 89 Ft + áfa
  110 liter 111 Ft + áfa   110 liter 123 Ft + áfa
  120 liter 121 Ft + áfa   120 liter 134 Ft + áfa
  240 liter 241 Ft + áfa   240 liter 268 Ft + áfa
        1100 liter 1230 Ft + áfa
Drégelypalánk 60 liter 234 Ft + áfa   60 liter 234 Ft + áfa
  80 liter 257 Ft + áfa   80 liter 257 Ft + áfa
  120 liter 303 Ft + áfa   120 liter 303 Ft + áfa
  240 liter 689 Ft + áfa   240 liter 689 Ft + áfa
Erdőkertes 60 liter 225 Ft + áfa   60 liter 215 Ft + áfa
  80 liter 225 Ft + áfa   80 liter 315 Ft + áfa
  110 liter 375 Ft + áfa   110 liter 394 Ft + áfa
  120 liter 375 Ft + áfa   120 liter 454 Ft + áfa
  240 liter 656 Ft + áfa   240 liter 729 Ft + áfa
  1100 liter 3376 Ft + áfa   1100 liter 3960 Ft + áfa
Érsekvadkert 60 liter 182 Ft + áfa   60 liter 251 Ft + áfa
  80 liter 338 Ft + áfa   80 liter 396 Ft + áfa
  110 liter 403 Ft + áfa   110 liter 473 Ft + áfa
  120 liter 403 Ft + áfa   120 liter 473 Ft + áfa
  240 liter 727 Ft + áfa   240 liter 854 Ft + áfa
  1100 liter 3376 Ft + áfa      
Felsőpetény 60 liter 182 Ft + áfa   60 liter 236 Ft + áfa
  80 liter 338 Ft + áfa   80 liter 314 Ft + áfa
  110 liter 403 Ft + áfa   110 liter 473 Ft + áfa
  120 liter 403 Ft + áfa   120 liter 473 Ft + áfa
  240 liter 727 Ft + áfa   240 liter 854 Ft + áfa
Fót 60 liter 182 Ft + áfa   60 liter 244 Ft + áfa
  80 liter 338 Ft + áfa   80 liter 396 Ft + áfa
  110 liter 403 Ft + áfa   110 liter 473 Ft + áfa
  120 liter 403 Ft + áfa   120 liter 473 Ft + áfa
  240 liter 727 Ft + áfa   240 liter 854 Ft + áfa
  1100 liter 3376 Ft + áfa   1100 liter 3960 Ft + áfa
Galgaguta 60 liter 167 Ft + áfa   60 liter 197 Ft + áfa
  80 liter 256 Ft + áfa   80 liter 262 Ft + áfa
  110 liter 260 Ft + áfa   120 liter 394 Ft + áfa
  120 liter 284 Ft + áfa   240 liter 787 Ft + áfa
  240 liter 668 Ft + áfa      
Galgagyörk 60 liter 120 Ft + áfa   60 liter 75 Ft + áfa
  80 liter 120 Ft + áfa   80 liter 100 Ft + áfa
  120 liter 150 Ft + áfa   120 liter 150 Ft + áfa
  240 liter 300 Ft + áfa   240 liter 300 Ft + áfa
Galgamácsa 60 liter 242 Ft + áfa   60 liter 260 Ft + áfa
  120 liter 317 Ft + áfa   80 liter 347 Ft + áfa
  1100 liter 2910 Ft + áfa   120 liter 521 Ft + áfa
        240 liter 1042 Ft + áfa
Gödöllő 60 liter 182 Ft + áfa   60 liter 396 Ft + áfa
  80 liter 338 Ft + áfa   80 liter 396 Ft + áfa
  110 liter 403 Ft + áfa   110 liter 473 Ft + áfa
  120 liter 403 Ft + áfa   120 liter 473 Ft + áfa
  240 liter 727 Ft + áfa   240 liter 854 Ft + áfa
  1100 liter 3376 Ft + áfa   1100 liter 3960 Ft + áfa
Herencsény 60 liter 208 Ft + áfa   60 liter 208 Ft + áfa
  80 liter 233 Ft + áfa   80 liter 233 Ft + áfa
  120 liter 285 Ft + áfa   120 liter 285 Ft + áfa
  240 liter 636 Ft + áfa   240 liter 636 Ft + áfa
Hollókő 60 liter 94 Ft + áfa   60 liter 173 Ft + áfa
  80 liter 125 Ft + áfa   80 liter 230 Ft + áfa
  110 liter 172 Ft + áfa   110 liter 317 Ft + áfa
  120 liter 187 Ft + áfa   120 liter 346 Ft + áfa
  240 liter 374 Ft + áfa   240 liter 691 Ft + áfa
  1100 liter 1718 Ft + áfa   1100 liter 3173 Ft + áfa
Hont 60 liter 239 Ft + áfa   60 liter 239 Ft + áfa
  80 liter 256 Ft + áfa   80 liter 256 Ft + áfa
  120 liter 290 Ft + áfa   120 liter 290 Ft + áfa
  240 liter 674 Ft + áfa   240 liter 674 Ft + áfa
Horpács 60 liter 130 Ft + áfa   60 liter 130 Ft + áfa
  80 liter 173 Ft + áfa   80 liter 173 Ft + áfa
  120 liter 259 Ft + áfa   120 liter 259 Ft + áfa
  240 liter 518 Ft + áfa   240 liter 518 Ft + áfa
Hugyag 60 liter 182 Ft + áfa   60 liter 203 Ft + áfa
  80 liter 338 Ft + áfa   80 liter 270 Ft + áfa
  120 liter 403 Ft + áfa   120 liter 473 Ft + áfa
  240 liter 727 Ft + áfa   240 liter 811 Ft + áfa
Iklad 60 liter 211 Ft + áfa   60 liter 148 Ft + áfa
  80 liter 211 Ft + áfa   80 liter 234 Ft + áfa
  110 liter 290 Ft + áfa   110 liter 322 Ft + áfa
  120 liter 290 Ft + áfa   120 liter 322 Ft + áfa
  240 liter 532 Ft + áfa   240 liter 591 Ft + áfa
  1100 liter 3376 Ft + áfa      
Iliny 60 liter 146 Ft + áfa   60 liter 156 Ft + áfa
  80 liter 214 Ft + áfa   120 liter 342 Ft + áfa
  120 liter 321 Ft + áfa   240 liter 684 Ft + áfa
  240 liter 641 Ft + áfa      
Ipolydamásd 60 liter 225 Ft + áfa   60 liter 225 Ft + áfa
  80 liter 225 Ft + áfa   80 liter 255 Ft + áfa
  120 liter 315 Ft + áfa   120 liter 315 Ft + áfa
  240 liter 631 Ft + áfa   240 liter 670 Ft + áfa
Ipolyszög 50 liter 225 Ft + áfa   60 liter 231 Ft + áfa
  60 liter 231 Ft + áfa   80 liter 255 Ft + áfa
  80 liter 255 Ft + áfa   110 liter 314 Ft + áfa
  110 liter 314 Ft + áfa   120 liter 328 Ft + áfa
  120 liter 327 Ft + áfa   240 liter 670 Ft + áfa
  240 liter 701 Ft + áfa      
Ipolytölgyes 60 liter 228 Ft + áfa   60 liter 228 Ft + áfa
  80 liter 277 Ft + áfa   80 liter 277 Ft + áfa
  120 liter 320 Ft + áfa   120 liter 320 Ft + áfa
  240 liter 936 Ft + áfa   240 liter 936 Ft + áfa
Ipolyvece 60 liter 147 Ft + áfa   60 liter 157 Ft + áfa
  80 liter 196 Ft + áfa   80 liter 219 Ft + áfa
  120 liter 294 Ft + áfa   120 liter 314 Ft + áfa
  240 liter 681 Ft + áfa   240 liter 688 Ft + áfa
Isaszeg 60 liter 273 Ft + áfa   60 liter 273 Ft + áfa
  80 liter 273 Ft + áfa   80 liter 296 Ft + áfa
  110 liter 324 Ft + áfa   110 liter 407 Ft + áfa
  120 liter 324 Ft + áfa   120 liter 473 Ft + áfa
  140 liter 516 Ft + áfa   240 liter 854 Ft + áfa
  240 liter 744 Ft + áfa   1100 liter 3960 Ft + áfa
  1100 liter 3030 Ft + áfa      
Kartal 60 liter 214 Ft + áfa   60 liter 365 Ft + áfa
  80 liter 238 Ft + áfa   120 liter 427 Ft + áfa
  110 liter 261 Ft + áfa   240 liter 1157 Ft + áfa
  120 liter 285 Ft + áfa   1100 liter 5301 Ft + áfa
  240 liter 713 Ft + áfa      
Kemence 60 liter 171 Ft + áfa   60 liter 171 Ft + áfa
  80 liter 200 Ft + áfa   80 liter 243 Ft + áfa
  120 liter 245 Ft + áfa   120 liter 245 Ft + áfa
  240 liter 655 Ft + áfa   240 liter 655 Ft + áfa
  1100 liter 3000 Ft + áfa   1100 liter 3000 Ft + áfa
Kerepes 60 liter 244 Ft + áfa   60 liter 214 Ft + áfa
  80 liter 244 Ft + áfa   80 liter 296 Ft + áfa
  110 liter 312 Ft + áfa   120 liter 473 Ft + áfa
  120 liter 312 Ft + áfa   240 liter 854 Ft + áfa
  240 liter 556 Ft + áfa   1100 liter 3960 Ft + áfa
  1100 liter 3564 Ft + áfa      
Keszeg 60 liter 257 Ft + áfa   60 liter 257 Ft + áfa
  80 liter 281 Ft + áfa   80 liter 314 Ft + áfa
  120 liter 328 Ft + áfa   120 liter 470 Ft + áfa
  240 liter 749 Ft + áfa   240 liter 941 Ft + áfa
Kétbodony 60 liter 169 Ft + áfa   60 liter 169 Ft + áfa
  80 liter 225 Ft + áfa   80 liter 225 Ft + áfa
  120 liter 337 Ft + áfa   120 liter 337 Ft + áfa
  240 liter 674 Ft + áfa   240 liter 674 Ft + áfa
Kisecset 60 liter 155 Ft + áfa   60 liter 155 Ft + áfa
  80 liter 207 Ft + áfa   80 liter 207 Ft + áfa
  120 liter 311 Ft + áfa   120 liter 311 Ft + áfa
  240 liter 622 Ft + áfa   240 liter 622 Ft + áfa
Kismaros 60 liter 173 Ft + áfa   80 liter 318 Ft + áfa
  80 liter 286 Ft + áfa   120 liter 380 Ft + áfa
  120 liter 342 Ft + áfa   240 liter 599 Ft + áfa
  240 liter 539 Ft + áfa   1100 liter 3334 Ft + áfa
Kisnémedi 60 liter 106 Ft + áfa   60 liter 106 Ft + áfa
  80 liter 142 Ft + áfa   80 liter 142 Ft + áfa
  120 liter 212 Ft + áfa   120 liter 212 Ft + áfa
  240 liter 424 Ft + áfa   240 liter 424 Ft + áfa
Kistarcsa 60 liter 110 Ft + áfa   60 liter 110 Ft + áfa
  80 liter 147 Ft + áfa   80 liter 147 Ft + áfa
  110 liter 220 Ft + áfa   110 liter 220 Ft + áfa
  120 liter 220 Ft + áfa   120 liter 220 Ft + áfa
  240 liter 440 Ft + áfa   240 liter 440 Ft + áfa
  1100 liter 543 Ft + áfa   1100 liter 1034 Ft + áfa
Kosd 60 liter 164 Ft + áfa   60 liter 164 Ft + áfa
  80 liter 271 Ft + áfa   80 liter 271 Ft + áfa
  120 liter 325 Ft + áfa   120 liter 325 Ft + áfa
  240 liter 511 Ft + áfa   240 liter 511 Ft + áfa
        1100 liter 3014 Ft + áfa
Kóspallag 60 liter 124 Ft + áfa   80 liter 188 Ft + áfa
  80 liter 188 Ft + áfa   120 liter 316 Ft + áfa
  120 liter 316 Ft + áfa   240 liter 498 Ft + áfa
  240 liter 498 Ft + áfa      
Legénd 60 liter 292 Ft + áfa   60 liter 234 Ft + áfa
  80 liter 332 Ft + áfa   80 liter 312 Ft + áfa
  120 liter 397 Ft + áfa   120 liter 468 Ft + áfa
  240 liter 715 Ft + áfa   240 liter 936 Ft + áfa
  1100 liter 3376 Ft + áfa      
Letkés 60 liter 225 Ft + áfa   60 liter 225 Ft + áfa
  80 liter 231 Ft + áfa   80 liter 231 Ft + áfa
  120 liter 315 Ft + áfa   120 liter 315 Ft + áfa
  240 liter 552 Ft + áfa   240 liter 552 Ft + áfa
Magyarnándor 60 liter 208 Ft + áfa   60 liter 208 Ft + áfa
  80 liter 233 Ft + áfa   80 liter 233 Ft + áfa
  120 liter 285 Ft + áfa   120 liter 285 Ft + áfa
  240 liter 617 Ft + áfa   240 liter 617 Ft + áfa
Márianosztra 50 liter 186 Ft + áfa   50 liter 186 Ft + áfa
  60 liter 191 Ft + áfa   60 liter 191 Ft + áfa
  80 liter 255 Ft + áfa   80 liter 263 Ft + áfa
  110 liter 372 Ft + áfa   110 liter 372 Ft + áfa
  120 liter 383 Ft + áfa   120 liter 383 Ft + áfa
  240 liter 790 Ft + áfa   240 liter 790 Ft + áfa
Mogyoród 60 liter 550 Ft + áfa havi díj   60 liter 608 Ft + áfa havi díj
  80 liter 733 Ft + áfa havi díj   80 liter 832 Ft + áfa havi díj
  120 liter 1099 Ft + áfa havi díj   110 liter 1221 Ft + áfa havi díj
  240 liter 2198 Ft + áfa havi díj   120 liter 1221 Ft + áfa havi díj
        240 liter 2443 Ft + áfa havi díj
        1100 liter 11195 Ft + áfa havi díj
Mohora 60 liter 224 Ft + áfa   60 liter 224 Ft + áfa
  80 liter 265 Ft + áfa   80 liter 265 Ft + áfa
  120 liter 341 Ft + áfa   120 liter 341 Ft + áfa
  240 liter 739 Ft + áfa   240 liter 739 Ft + áfa
Nagybörzsöny 60 liter 225 Ft + áfa   60 liter 225 Ft + áfa
  80 liter 239 Ft + áfa   80 liter 239 Ft + áfa
  120 liter 315 Ft + áfa   120 liter 315 Ft + áfa
  240 liter 617 Ft + áfa   240 liter 617 Ft + áfa
Nagymaros 50 liter 186 Ft + áfa   60 liter 199 Ft + áfa
  60 liter 199 Ft + áfa   80 liter 266 Ft + áfa
  80 liter 266 Ft + áfa   110 liter 372 Ft + áfa
  110 liter 372 Ft + áfa   120 liter 383 Ft + áfa
  120 liter 383 Ft + áfa   240 liter 718 Ft + áfa
  240 liter 718 Ft + áfa      
Nagyoroszi 60 liter 145 Ft + áfa   60 liter 145 Ft + áfa
  80 liter 208 Ft + áfa   80 liter 208 Ft + áfa
  120 liter 325 Ft + áfa   120 liter 325 Ft + áfa
  140 liter 316 Ft + áfa   140 liter 316 Ft + áfa
  240 liter 511 Ft + áfa   240 liter 511 Ft + áfa
Nézsa 60 liter 244 Ft + áfa   60 liter 244 Ft + áfa
  80 liter 276 Ft + áfa   80 liter 276 Ft + áfa
  120 liter 339 Ft + áfa   120 liter 339 Ft + áfa
  240 liter 754 Ft + áfa   240 liter 754 Ft + áfa
Nógrád 60 liter 179 Ft + áfa   60 liter 173 Ft + áfa
  80 liter 285 Ft + áfa   80 liter 330 Ft + áfa
  110 liter 328 Ft + áfa   120 liter 411 Ft + áfa
  120 liter 355 Ft + áfa   240 liter 692 Ft + áfa
  240 liter 580 Ft + áfa   1100 liter 4997 Ft + áfa
Nógrádkövesd 60 liter 171 Ft + áfa   60 liter 171 Ft + áfa
  80 liter 256 Ft + áfa   80 liter 221 Ft + áfa
  120 liter 298 Ft + áfa   120 liter 331 Ft + áfa
  240 liter 682 Ft + áfa   240 liter 663 Ft + áfa
        1100 liter 3037 Ft + áfa
Nógrádmarcal 60 liter 182 Ft + áfa   60 liter 182 Ft + áfa
  80 liter 338 Ft + áfa   80 liter 286 Ft + áfa
  110 liter 403 Ft + áfa   120 liter 428 Ft + áfa
  120 liter 403 Ft + áfa   240 liter 857 Ft + áfa
  240 liter 727 Ft + áfa      
Nógrádsáp 60 liter 245 Ft + áfa   60 liter 245 Ft + áfa
  80 liter 290 Ft + áfa   80 liter 290 Ft + áfa
  120 liter 339 Ft + áfa   120 liter 339 Ft + áfa
  240 liter 775 Ft + áfa   240 liter 775 Ft + áfa
Nógrádsipek 60 liter 69 Ft + áfa   60 liter 173 Ft + áfa
  80 liter 137 Ft + áfa   80 liter 346 Ft + áfa
  110 liter 162 Ft + áfa   110 liter 346 Ft + áfa
  120 liter 186 Ft + áfa   120 liter 346 Ft + áfa
  240 liter 379 Ft + áfa   240 liter 828 Ft + áfa
Nőtincs 60 liter 182 Ft + áfa   60 liter 214 Ft + áfa
  80 liter 338 Ft + áfa   80 liter 338 Ft + áfa
  120 liter 403 Ft + áfa   120 liter 473 Ft + áfa
  240 liter 727 Ft + áfa   240 liter 854 Ft + áfa
  1100 liter 3376 Ft + áfa   1100 liter 3960 Ft + áfa
Őrbottyán és üdülőterülete 60 liter 251 Ft + áfa   60 liter 193 Ft + áfa
  80 liter 286 Ft + áfa   80 liter 292 Ft + áfa
  110 liter 319 Ft + áfa   110 liter 354 Ft + áfa
  120 liter 319 Ft + áfa   120 liter 354 Ft + áfa
  240 liter 857 Ft + áfa   240 liter 928 Ft + áfa
        1100 liter 4254 Ft + áfa
Őrhalom 60 liter 151 Ft + áfa   60 liter 161 Ft + áfa
  80 liter 252 Ft + áfa   80 liter 271 Ft + áfa
  120 liter 303 Ft + áfa   120 liter 323 Ft + áfa
  240 liter 682 Ft + áfa   240 liter 730 Ft + áfa
Ősagárd 60 liter 182 Ft + áfa   60 liter 236 Ft + áfa
  80 liter 338 Ft + áfa   80 liter 315 Ft + áfa
  110 liter 403 Ft + áfa   120 liter 473 Ft + áfa
  120 liter 403 Ft + áfa   240 liter 946 Ft + áfa
  240 liter 727 Ft + áfa      
Patak 60 liter 273 Ft + áfa   60 liter 273 Ft + áfa
  80 liter 273 Ft + áfa   80 liter 273 Ft + áfa
  120 liter 341 Ft + áfa   120 liter 341 Ft + áfa
  240 liter 681 Ft + áfa   240 liter 681 Ft + áfa
Patvarc 60 liter 112 Ft + áfa   60 liter 112 Ft + áfa
  80 liter 149 Ft + áfa   80 liter 149 Ft + áfa
  120 liter 223 Ft + áfa   120 liter 223 Ft + áfa
  240 liter 446 Ft + áfa   240 liter 446 Ft + áfa
Penc 60 liter 182 Ft + áfa   80 liter 300 Ft + áfa
  80 liter 338 Ft + áfa   120 liter 473 Ft + áfa
  120 liter 403 Ft + áfa   240 liter 854 Ft + áfa
  240 liter 727 Ft + áfa      
  1100 liter 3376 Ft + áfa      
Perőcsény 60 liter 229 Ft + áfa   60 liter 229 Ft + áfa
  80 liter 214 Ft + áfa   80 liter 259 Ft + áfa
  120 liter 320 Ft + áfa   120 liter 320 Ft + áfa
  240 liter 641 Ft + áfa   240 liter 778 Ft + áfa
Pócsmegyer 60 liter 171 Ft + áfa   60 liter 208 Ft + áfa
  80 liter 228 Ft + áfa   80 liter 278 Ft + áfa
  110 liter 313 Ft + áfa   110 liter 382 Ft + áfa
  120 liter 341 Ft + áfa   120 liter 417 Ft + áfa
  240 liter 683 Ft + áfa   240 liter 835 Ft + áfa
        1100 liter 3828 Ft + áfa
Pusztaberki 60 liter 225 Ft + áfa   60 liter 225 Ft + áfa
  80 liter 255 Ft + áfa   80 liter 255 Ft + áfa
  120 liter 315 Ft + áfa   120 liter 315 Ft + áfa
  240 liter 698 Ft + áfa   240 liter 698 Ft + áfa
Püspökhatvan 60 liter 271 Ft + áfa   60 liter 271 Ft + áfa
  80 liter 294 Ft + áfa   80 liter 294 Ft + áfa
  120 liter 339 Ft + áfa   120 liter 339 Ft + áfa
  240 liter 591 Ft + áfa   240 liter 591 Ft + áfa
  1100 liter 3960 Ft + áfa   1100 liter 3960 Ft + áfa
Püspökszilágy 60 liter 182 Ft + áfa   60 liter 193 Ft + áfa
  80 liter 338 Ft + áfa   80 liter 331 Ft + áfa
  120 liter 403 Ft + áfa   120 liter 387 Ft + áfa
  240 liter 727 Ft + áfa   240 liter 854 Ft + áfa
Rád 60 liter 293 Ft + áfa   60 liter 293 Ft + áfa
  80 liter 331 Ft + áfa   80 liter 331 Ft + áfa
  120 liter 402 Ft + áfa   120 liter 402 Ft + áfa
  240 liter 900 Ft + áfa   240 liter 900 Ft + áfa
        1100 liter 4125 Ft + áfa
Rétság 60 liter 182 Ft + áfa   60 liter 214 Ft + áfa
  80 liter 338 Ft + áfa   80 liter 396 Ft + áfa
  110 liter 403 Ft + áfa   110 liter 473 Ft + áfa
  120 liter 403 Ft + áfa   120 liter 473 Ft + áfa
  240 liter 727 Ft + áfa   240 liter 854 Ft + áfa
  1100 liter 3376 Ft + áfa   1100 liter 3960 Ft + áfa
Romhány 60 liter 182 Ft + áfa   60 liter 214 Ft + áfa
  80 liter 338 Ft + áfa   80 liter 396 Ft + áfa
  110 liter 403 Ft + áfa   110 liter 473 Ft + áfa
  120 liter 403 Ft + áfa   120 liter 473 Ft + áfa
  240 liter 727 Ft + áfa   240 liter 854 Ft + áfa
  1100 liter 3376 Ft + áfa   1100 liter 3960 Ft + áfa
Szada 60 liter 902 Ft + áfa havi díj      
  80 liter 1203 Ft + áfa havi díj   80 liter 1787 Ft + áfa havi díj
  120 liter 1654 Ft + áfa havi díj   120 liter 2681 Ft + áfa havi díj
  240 liter 3308 Ft + áfa havi díj   240 liter 5364 Ft + áfa havi díj
        1100 liter 18756 Ft + áfa havi díj
Szanda 60 liter 208 Ft + áfa   60 liter 208 Ft + áfa
  80 liter 233 Ft + áfa   80 liter 233 Ft + áfa
  120 liter 285 Ft + áfa   120 liter 285 Ft + áfa
  240 liter 700 Ft + áfa   240 liter 700 Ft + áfa
  1100 liter 3211 Ft + áfa   1100 liter 3211 Ft + áfa
Szátok 60 liter 43 Ft + áfa   60 liter 43 Ft + áfa
  80 liter 58 Ft + áfa   80 liter 58 Ft + áfa
  120 liter 87 Ft + áfa   120 liter 87 Ft + áfa
  240 liter 173 Ft + áfa   240 liter 173 Ft + áfa
Szendehely 50 liter 268 Ft + áfa   50 liter 268 Ft + áfa
  60 liter 136 Ft + áfa   60 liter 136 Ft + áfa
  80 liter 181 Ft + áfa   80 liter 181 Ft + áfa
  110 liter 383 Ft + áfa   110 liter 383 Ft + áfa
  140 liter 383 Ft + áfa   120 liter 383 Ft + áfa
  240 liter 681 Ft + áfa   140 liter 383 Ft + áfa
        240 liter 681 Ft + áfa
Szente 60 liter 136 Ft + áfa   60 liter 136 Ft + áfa
  80 liter 181 Ft + áfa   80 liter 181 Ft + áfa
  120 liter 271 Ft + áfa   120 liter 271 Ft + áfa
  240 liter 542 Ft + áfa   240 liter 542 Ft + áfa
Szécsénke 60 liter 126 Ft + áfa   60 liter 126 Ft + áfa
  80 liter 177 Ft + áfa   80 liter 177 Ft + áfa
  120 liter 206 Ft + áfa   120 liter 235 Ft + áfa
  240 liter 470 Ft + áfa   240 liter 470 Ft + áfa
Szécsény 60 liter 123 Ft + áfa   60 liter 173 Ft + áfa
  80 liter 164 Ft + áfa   80 liter 231 Ft + áfa
  110 liter 225 Ft + áfa   110 liter 317 Ft + áfa
  120 liter 245 Ft + áfa   120 liter 346 Ft + áfa
  240 liter 491 Ft + áfa   240 liter 692 Ft + áfa
  1100 liter 2249 Ft + áfa   1100 liter 3462 Ft + áfa
Szigetmonostor 60 liter 127 Ft + áfa   60 liter 226 Ft + áfa
  80 liter 169 Ft + áfa   80 liter 301 Ft + áfa
  110 liter 232 Ft + áfa   120 liter 452 Ft + áfa
  120 liter 253 Ft + áfa   240 liter 905 Ft + áfa
  240 liter 506 Ft + áfa   1100 liter 4145 Ft + áfa
  1100 liter 3376 Ft + áfa      
Szob 50 liter 186 Ft + áfa   50 liter 186 Ft + áfa
  60 liter 187 Ft + áfa   60 liter 187 Ft + áfa
  80 liter 265 Ft + áfa   80 liter 265 Ft + áfa
  110 liter 372 Ft + áfa   110 liter 372 Ft + áfa
  120 liter 383 Ft + áfa   120 liter 383 Ft + áfa
  240 liter 718 Ft + áfa   240 liter 718 Ft + áfa
  1100 liter 4986 Ft + áfa   1100 liter 4986 Ft + áfa
Szokolya 50 liter 123 Ft + áfa   50 liter 123 Ft + áfa
  60 liter 148 Ft + áfa   60 liter 148 Ft + áfa
  80 liter 293 Ft + áfa   80 liter 293 Ft + áfa
  110 liter 348 Ft + áfa   110 liter 348 Ft + áfa
  120 liter 352 Ft + áfa   120 liter 352 Ft + áfa
  240 liter 531 Ft + áfa   240 liter 531 Ft + áfa
  1100 liter 1595 Ft + áfa   1100 liter 1595 Ft + áfa
Sződ 60 liter 137 Ft + áfa   60 liter 175 Ft + áfa
  80 liter 286 Ft + áfa   80 liter 286 Ft + áfa
  120 liter 338 Ft + áfa   120 liter 442 Ft + áfa
  240 liter 546 Ft + áfa   240 liter 700 Ft + áfa
        1100 liter 4477 Ft + áfa
Sződliget 60 liter 171 Ft + áfa   60 liter 114 Ft + áfa
  80 liter 281 Ft + áfa   80 liter 201 Ft + áfa
  110 liter 313 Ft + áfa   120 liter 228 Ft + áfa
  120 liter 337 Ft + áfa   240 liter 456 Ft + áfa
  240 liter 532 Ft + áfa   1100 liter 4126 Ft + áfa
  1100 liter 3376 Ft + áfa      
Szügy 60 liter 153 Ft + áfa   60 liter 153 Ft + áfa
  80 liter 213 Ft + áfa   80 liter 213 Ft + áfa
  120 liter 274 Ft + áfa   120 liter 274 Ft + áfa
  140 liter 334 Ft + áfa   140 liter 334 Ft + áfa
  240 liter 393 Ft + áfa   240 liter 393 Ft + áfa
Terény 60 liter 208 Ft + áfa   60 liter 208 Ft + áfa
  80 liter 233 Ft + áfa   80 liter 233 Ft + áfa
  120 liter 285 Ft + áfa   120 liter 285 Ft + áfa
  240 liter 636 Ft + áfa   240 liter 636 Ft + áfa
Tereske 60 liter 57 Ft + áfa   60 liter 57 Ft + áfa
  80 liter 76 Ft + áfa   80 liter 76 Ft + áfa
  120 liter 114 Ft + áfa   120 liter 114 Ft + áfa
  240 liter 228 Ft + áfa   240 liter 228 Ft + áfa
Tésa 60 liter 160 Ft + áfa   60 liter 160 Ft + áfa
  80 liter 214 Ft + áfa   80 liter 214 Ft + áfa
  120 liter 320 Ft + áfa   120 liter 320 Ft + áfa
  240 liter 641 Ft + áfa   240 liter 641 Ft + áfa
Tolmács 60 liter 182 Ft + áfa   60 liter 236 Ft + áfa
  80 liter 338 Ft + áfa   80 liter 396 Ft + áfa
  120 liter 403 Ft + áfa   120 liter 473 Ft + áfa
  240 liter 727 Ft + áfa   240 liter 1067 Ft + áfa
  1100 liter 3960 Ft + áfa      
Valkó 60 liter 121 Ft + áfa   60 liter 134 Ft + áfa
  80 liter 153 Ft + áfa   80 liter 223 Ft + áfa
  110 liter 211 Ft + áfa   120 liter 242 Ft + áfa
  120 liter 219 Ft + áfa   240 liter 854 Ft + áfa
  240 liter 460 Ft + áfa   1100 liter 3914 Ft + áfa
  1100 liter 3376 Ft + áfa      
Vác 60 liter 975 Ft + áfa havi díj      
  80 liter 1300 Ft + áfa havi díj   80 liter 1588 Ft + áfa havi díj
  120 liter 1950 Ft + áfa havi díj   120 liter 2382 Ft + áfa havi díj
  240 liter 3900 Ft + áfa havi díj   240 liter 4763 Ft + áfa havi díj
  1100 liter 17875 Ft + áfa havi díj   1100 liter 21831 Ft + áfa havi díj
Vácduka 60 liter 122 Ft + áfa   60 liter 131 Ft + áfa
  80 liter 217 Ft + áfa   80 liter 174 Ft + áfa
  120 liter 235 Ft + áfa   120 liter 261 Ft + áfa
  240 liter 346 Ft + áfa   240 liter 523 Ft + áfa
Vácegres 60 liter 182 Ft + áfa   60 liter 214 Ft + áfa
  80 liter 338 Ft + áfa   80 liter 300 Ft + áfa
  110 liter 403 Ft + áfa   120 liter 473 Ft + áfa
  120 liter 403 Ft + áfa   240 liter 854 Ft + áfa
  240 liter 900 Ft + áfa      
Váchartyán 60 liter 140 Ft + áfa   60 liter 156 Ft + áfa
  80 liter 187 Ft + áfa   80 liter 208 Ft + áfa
  120 liter 281 Ft + áfa   120 liter 312 Ft + áfa
  240 liter 562 Ft + áfa   240 liter 625 Ft + áfa
        1100 liter 2860 Ft + áfa
Váckisújfalu 60 liter 214 Ft + áfa   60 liter 214 Ft + áfa
  80 liter 276 Ft + áfa   80 liter 276 Ft + áfa
  120 liter 328 Ft + áfa   120 liter 328 Ft + áfa
  240 liter 936 Ft + áfa   240 liter 727 Ft + áfa
  1100 liter 2851 Ft + áfa   1100 liter 3168 Ft + áfa
Vácrátót 60 liter 173 Ft + áfa   60 liter 180 Ft + áfa
  80 liter 231 Ft + áfa   80 liter 253 Ft + áfa
  110 liter 332 Ft + áfa   120 liter 398 Ft + áfa
  120 liter 332 Ft + áfa   240 liter 721 Ft + áfa
  240 liter 693 Ft + áfa      
  1100 liter 3376 Ft + áfa      
Vámosmikola 60 liter 228 Ft + áfa   60 liter 228 Ft + áfa
  80 liter 244 Ft + áfa   80 liter 244 Ft + áfa
  120 liter 320 Ft + áfa   120 liter 320 Ft + áfa
  240 liter 529 Ft + áfa   240 liter 529 Ft + áfa
  1100 liter 3182 Ft + áfa   1100 liter 3182 Ft + áfa
Veresegyház 60 liter 355 Ft + áfa   60 liter 335 Ft + áfa
  80 liter 365 Ft + áfa   80 liter 379 Ft + áfa
  110 liter 409 Ft + áfa   110 liter 537 Ft + áfa
  120 liter 409 Ft + áfa   120 liter 537 Ft + áfa
  240 liter 1096 Ft + áfa   240 liter 1073 Ft + áfa
  1100 liter 4651 Ft + áfa   1100 liter 5366 Ft + áfa
Verőce és üdülőterülete 60 liter 73 Ft + áfa   60 liter 73 Ft + áfa
  80 liter 98 Ft + áfa   80 liter 98 Ft + áfa
  120 liter 146 Ft + áfa   120 liter 146 Ft + áfa
  240 liter 293 Ft + áfa   240 liter 293 Ft + áfa
  1100 liter 1341 Ft + áfa   1100 liter 1341 Ft + áfa
Zebegény 50 liter 186 Ft + áfa   50 liter 186 Ft + áfa
  60 liter 179 Ft + áfa   60 liter 179 Ft + áfa
  80 liter 266 Ft + áfa   80 liter 266 Ft + áfa
  110 liter 372 Ft + áfa   110 liter 372 Ft + áfa
  120 liter 383 Ft + áfa   120 liter 383 Ft + áfa
  240 liter 718 Ft + áfa   240 liter 718 Ft + áfa