60 literes hulladékgyűjtő tartály igénylése

Csak lakossági ügyfeleink igényelhetnek 60 literes hulladékgyűjtő tartályt.

A 60 literes gyűjtőedény engedélyezését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. b) pontja alapján az a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó (az ingatlanban más személy nem létesített lakóhelyet vagy tartózkodási helyet időlegesen sem) kérheti ezen edényzet használatának engedélyezését.

Az ügyintézéshez be kell mutatnia: a kitöltött adatbejelentő lap, amelyet a helyi önkormányzatnál a jegyző ellátott pecséttel, dátummal és aláírással. Ha nem az ingatlantulajdonos jár el, meghatalmazást is be kell mutatni.