Közszolgáltatás felmondása

Lakossági ügyfelek

Az ügyintézéshez be kell mutatnia: ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, tulajdoni lap vagy bérleti szerződés felmondása, vagy halotti anyakönyvi kivonat, hagyatéki végzés másolat. Ha nem az ingatlantulajdonos jár el, meghatalmazást is be kell mutatni.

Gazdálkodó szervezetek

Benyújtandó dokumentumok: aláírási címpéldány, ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, tulajdoni lap, bérleti szerződés, jegyzői végzés a tevékenység megszűnéséről, vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv másolata. Ha nem az aláíró jár el, meghatalmazást is csatolni kell.