Balassagyarmat - alkalmazott díjak

Természetes személy ingatlanhasználók esetén alkalmazható legmagasabb díj:
Edényméret
Ft/ürítés
50 liter 195 Ft + Áfa
60 liter 234 Ft + Áfa
80 liter 312 Ft + Áfa
110 liter 429 Ft + Áfa
120 liter 468 Ft + Áfa
240 liter 963 Ft + Áfa
1100 liter 4.291 Ft + Áfa

 

NEM természetes személy ingatlanhasználók esetén alkalmazható legmagasabb díj:
Edényméret
Ft/ürítés
50 liter 237 Ft + Áfa
60 liter 284 Ft + Áfa
80 liter
378 Ft + Áfa
110 liter 520 Ft + Áfa
120 liter
567 Ft + Áfa
240 liter
1.135 Ft + Áfa
1100 liter 5.198 Ft + Áfa

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egy hónapra eső díja a heti ürítések száma, a rendelkezésre bocsátott gyűjtőtartályok száma, az egyszeri ürítési díj és a hónapra eső hetek száma szorzataként jelenik meg.

Árak meghatározása:
Ht. 47/A. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg és a Koordináló szerv szedi be.
Ht. 91. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét a 88. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell megállapítani.
(2) A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.